Zoeken
Veelgestelde vragen (FAQ)
over Rolex horloges en SUBGMT

Rolex en Patek horloges en het kopen- en verkopen hiervan roept vele vragen op. Hier een paar goede en iets minder goede vragen die we regelmatig gesteld krijgen.
Als u vragen heeft of antwoorden wenst dan horen wij dat graag: info@SUBGMT.com.

Wat is SUBGMT's privacy policy?

Privacy Verklaring

Voor uw bestelling hebben wij noodzakelijkerwijze uw adres- en persoonsgegevens nodig. Deze gebruiken wij uitsluitend om uw bestelling te verwerken. De door u verstrekte persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel door SUBGMT gebruikt. We stellen de aan ons ter beschikking gestelde gegevens NIET aan derden beschikbaar, behalve bij het in- en verkopen van goederen, dan zijn wij verplicht uw gegevens te registeren bij het Politieregister Gooische Meren (DOR). 

Persoonlijke gegevens 

SUBGMT waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. SUBGMT respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd. SUBGMT houdt zich in alle gevallen, ook ten aanzien van haar verkoop-activiteiten buiten Nederland, aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens 

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt, een product bestelt of anderszins contact heeft met SUBGMT legt SUBGMT uw gegevens vast. SUBGMT gebruikt uw gegevens voor het toesturen van de op uw verzoek aangevraagde producten en ten behoeve van facturatiedoeleinden. SUBGMT zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden die niet gelieerd zijn aan SUBGMT, behalve bij het in- en verkopen van goederen, dan zijn wij verplicht uw gegevens te registeren bij het Politieregister Gooische Meren (DOR). 

Gebruik van cookies 

SUBGMT maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Vragen? 

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van SUBGMT, dan kunt u deze mailen naar: info@SUBGMT.com

Wijzigingen 

SUBGMT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Controleert u daarom regelmatig de privacy statement van SUBGMT.